Christian Frederiks ord – den 19. mai 1814

Dette skjedde på Eidsvoll denne dag i 1814. Ordrett fra Christian Frederiks personlige protokoll. Her publisert som fotokopi fra oppsettet på nettstedet Dagsdato.no. Tredje avsnitt er nettstedets kommentar. Tilføyd av nettstedet i samme stil er også femte og siste avsnitt. Red.

Visits: 45