DA DET BLE HERØYA I STEDET FOR SON

Fra en artikkel i Bastø-ferjenes magasin for en tid siden. Og gjett hvem som tilfeldigvis var blant de reisende fra Horten til Moss en dag magasinet lå framme. Sam Eydes barnebarn Stig Eyde, på vei hjem til Berg gård i Vestby! NEDENFOR: Forsiden på den aktuelle utgaven av magasinet.

Historien om Son som handels- og seilskuteby ble for en stor del skapt på grunnlag av beliggenhet og naturressurser. Utviklingen i moderne tid – som fiskerby, kunstnerby og sommer- og badeby – videreførte noe av dette, samtidig som båtbygging og foredling av havets ressurser lanserte industrielle trekk.

(Av Svein-H. Strand) (Fra LM 22.04.21 Republisert og endret, senest 24.05.23)

Enn om de “industrielle tilfeldighetene” hadde vært i et annet lune? For å si det sånn, vel vitende om at realiteter er en sterk iboende kraft for den slags tilfeldigheter. På 1920-tallet ville nemlig Aker i Oslo bygge et skipsverft på Laksa-landet (vestsiden av Sonsbukta/Sonskilen, red. anm.). Prosjektetet ble trolig lagt dødt av både økonomiske og andre grunner.

Men få nålevende vet at Norsk Hydro-gründeren Sam Eyde (bildet) planla å bygge fabrikken for det revolusjonerende produktet fullgjødsel på en eiendom like utenfor Son. Eyde hadde kjøpsopsjon på tomta i flere måneder, inntil planene ble skrinlagt.

Dette var noe som selv hans barnebarn, forretningsmannen og lokalpolitikeren Stig Eyde på Berg Gård i Vestby ikke kjente til da Lokalmagasinet.no presenterte saken for ham.

Opplysningene finnes i boka “Sonsprating”, der Knut Ottesen har skrevet ned mange minner og historier fra sine unge dager. “Biemannen” – som han gjerne ble kalt på grunn av sine spesielle kunnskaper etter mangeårige virke som “hageprodusent” av prima honning – gikk bort for noen år siden.

Noe av det fascinerende med journalistisk arbeid er hvordan “det ene ofte fører til det andre”. Som her.

For etter kort tid med research viste det seg at det arbeides med forprosjektet til en film om industrigiganten Sam Eyde. Kontakt er opprettet med initiativtaker og prosjektleder, forhåpentligvis til gjensidig nytte.

Følg med!

Visits: 5063