De viktige gamle dokumentene

Rådhuset i Vestby kommune, i stasjonsbyen Vestby. (LM Arkivfoto / Svein-H. Strand)

(09.11.23) Arkivar Paul Sporsheim, Son, startet i 2005 bedriften Papirarkivet. Han hadde siden 1996 fått erfaring med eldre arkiver, både fra statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor.

Papirarkivet har spesialisert seg på alle typer tjenester rundt eldre, papirbaserte arkiver som skal systematiseres og gjøres tilgjengelig for offentligheten.

Alt etter retningslinjene som gjelder for både statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor.

Blant de store og viktige oppdragene Sporsheim har hatt de siste årene, er å ordne arkivene i Vestby kommune.

DER FINNES OGSÅ dokumentene etter administrasjonen i tidligere Son kommune, som ble sammensluttet med Vestby 1. januar 1965.

Alt relevant fra de viktige årene årene 1940-1949 foreligger nå arkivert og tilgjengelig for alle som ønsker innsyn.

Her er lenke til en reportasje i tekst og bilder som kanskje forteller det meste om Papirarkivets arbeid – for ettertiden og de som kommer etter oss:

https://www.kunstforeninger.no/nyheter/gjer-historia-tilgjengeleg-for-ettertida/

SE OGSÅ LENKE til Papirarkivet i menyen vår.

 

 

Views: 63