Noen nyheter blir historie

Enveiskjøring eller gjennomkjøring forbudt – rengjøres må det uansett i Storgata gjennom Son sentrum. Her i regi av Soon og Omegns Vel våren 2014. (LM Arkivfoto)

(Fra Herison.no 25.05.14) Nyheter ligger fortsatt ikke inne konseptet for Herison.no. At noen nyhetssaker også blir historie, er noe vi alle vet. Det endrer likevel ikke på dette.

► Men vi har jo noe som heter offentlige dokumenter. Og i strømmen av saksframlegg med mer fra blant annet Vestby rådhus, kommer det en gang i blant noe som må sies å ha sin plass i stedshistorien urørt av journalistisk hånd.

► I tråd med det demokratiske fundament for vår offentlige forvaltning, ønsker vi å gjøre noe av dette godt tilgjengelig for allmennheten i sin helhet og som originale dokumenter. Men vi legger lista høyt og starter i dag med rådmannens saksframlegg om framtidig bruk av Son sentrum: (Lenka virker ikke her. Red. anm.) “Trafikkavvikling, parkering samt bruk og utleie av kommunalt utleieareal” som dokumentet heter. Det er i nedlastbart pdf-format, på ikke mindre enn 13 sider.

Dokumentet gir en god pekepinn på viktigheten, men også på en høy grad av detaljering, rundt det lille sentrum i den tidligere “enklaven”, ladestedet Son. At saken fikk et overraskende utfall da den kom til kommunestyret 19. mai dette året, er en annen sak.

Men typisk nok for en sak der meningene er svært delte både blant politikerne og folk flest: Den offentlige protokollen fra den politiske saksbehandlingen er en lang “harang” til å være et snauhugget offisielt referat. Det gjelder både den forberedende behandling i formannskapet og den endelige behandling i kommunestyret (denne lenka virker, og går til hele protokollen fra møtet 19. mai).

Views: 50