Når formidling blir forskning

Boka Spreng grensene! handler om formidleren som forsker. Publikum og formidling blir stadig viktigere i museene.

Her er en bok som gir oss noen intressante eksempler på hvordan formidleren kan forske på egen praksis.

(Publisert 15.01.24) (Republisert 19.05.24) Når søkelyset flyttes fra objekt og samling til publikum, læring og opplevelse. Og når museet defineres som en plattform for demokrati, deltakelse og flerstemmighet. Ja, da må vi også tenke nytt.

Som det heter i forlagets pressemelding: – Hvordan kan forskning bli en måte å jobbe på?

ENSLIGE “FORMIDLINGSPOTETER”

– Etter ti år i «bransjen» synes jeg fortsatt det kan være litt vrient å forstå og definere akkurat hva formidling er. Vi formidlere er jo så mye forskjellig. Vi er en gjeng spesialiserte pedagoger på Nasjonalmuseet, men vi er også en rekke enslige formidlingspoteter.

Det mener en av de 16 bidragsyterne, Anna Økstra – og tilføyer:

– Vi er formidlere som sitter grundig desentralisert med ansvar for DKS, arrangement, kanskje utstillinger, butikk og markedsføring. Dette som en del av stillingsinstruksen. Likevel har vi noe vesentlig til felles i alt vi driver med: Museumsformidlere sitter på viktig kunnskap! Vi har fingerspisskompetanse.

Klar tale, dette. Og dette:

Line Engen, redaktør for boka, er styreleder i Seksjon formidling i Norges Museumsforbund. Hun mener ikke mindre enn at museet “er et sted for en helt unik form for kunnskapsgenering”.

– Kunnskapen generes i og gjennom praksis. For at praktikerne i museene skal kunne reflektere rundt – og undersøke det de holder på med – trenger de reforskningsmetoder som er relevante. Gjennom å forske på vår egen praksis kan vi utvikle oss faglig og skape et enda bedre og kunnskapsbasert tilbud for publikum, oppsummerer fagredaktøren.

Line Engen er formidlingskurator og forsker ved Nasjonalmuseet i Oslo, og hun er medlem av styret i Seksjon for formidling i Norges Museumsforbund.

Boka er basert på det internasjonale seminaret «Spreng grensene: Når formidling blir forskning», som ble arrangert i regi av museumsforbundet og Nasjonalmuseet i 2021.

BIDRAGENE ER FRA Jeroen Boomgaard, Mattias Bäckström, Per Steinar Brevik, Lynn D. Dierking, Line Engen, Ellen Lange, Maja Leonardsen Musum, Emily Pringle, Ólöf Gerður Sigfúsdóttir, Marit Ulvik, Anna Økstra, Ingvild Hammervoll, Lin Stafne-Pfisterer, Anne Qvale, Dimitra Christidou og Hilde Areng Skaara.

Boka ble lansert 7. desember 2023, er på 232 sider (side 143-210 på engelsk med liten skrift) og med myk perm.

Neppe for “den allmenne hop”, men interessant nok.

SVEIN-HARALD STRAND

Museumsforlaget
ISBN 9788283051438

Views: 52