2005: LM påklager Nettavisen og Moss Avis 

(Fra LM februar 2005) (Republisert 09.02.24) ) To punkter i Vær Varsom-plakaten ligger til grunn når Lokalmagasinet.no klager TV 2 Nettavisen og Moss Avis inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha offentliggjort listene over deltakere i pyramideselskapet The 5 Percent Community:

Punkt 3.2: ”Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.”

Punkt 4.1: ”Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.”

– Publiseringen har ingen egentlig informasjonsverdi, og er bare egnet til å generere trafikk til nettstedets sider, samt at saken tas videre i andre medier i ulike varianter, skriver redaktør Svein-Harald Strand i klagen.

– Det er i tillegg interessant å speilvende punkt 1.5, som i utgangspunktet er myntet på andre enn pressen selv, og går på pressens samfunnsoppdrag:

”Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.”

Et kriterium for hvem Moss Avis valgte å nevne fra listene, var bl.a. stilling, og deltakelse i politikk og frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet, uten at knytningen har noen synlig relevans til konkurs- og den mulige svindelsaken som lå til grunn.

I én av dekningskommune ble for eksempel lederen i en velforening hengt ut med både navn og bilde. Andre som ble identifisert som pyramidedeltakere var en kommunal kultursjef og en kommunestyrerepresentant, heter det bl.a. i klagen.

Personene på deltakerlista er kun oppført med bosted (f.eks. “Son”, “Hølen”, “Vestby”), ikke fullstendig adresse som i ordinære aksjonærlister. Dette øker muligheten for at personer blir forvekslet.

Alene for lista over deltakere fra Son er det minst én person som kan forveksles med en annen person i lokalmiljøet, på grunn av navnelikhet.

Etter det Lokalmagasinet.no har fått opplyst, er det dessuten – alene for lista over deltakere fra Son – minst ett barn som er kommet inn som deltaker i T5PC-systemet uten at de har tatt noe initiativ selv, men har fått andelen i gave fra sine forelødre.

Det har vært trukket fram at loven tillater å offentliggjøre aksjonærlister. Men deltakerlista som TV 2 Nettavisen la ut på internett, er ingen ordinær aksjonærliste, bare en deltakerliste for et pyramideselskap, der personlige deltakere er kalt “freelancer”, mens foretak er kalt “company”.

Slike lister skal være tilgjengelige fra Verdipapirsentralen, og har helt andre krav til form og innhold enn denne. TV 2 Nettavisen ville ikke engang si hvor de har fått tak i lista, som en rekke aviser plukket ut lokale navner fra.

– I Moss Avis ga publiseringen støtet til at en rekke kjente personer i avisens dekningskommuner ble identifisert som deltakere, i avisens papirutgave og nettutgave 1. desember, uten at det var blitt innhentet samtykke fra de berørte, som heller ikke var varslet i forveien.

Noen få personer ble intervjuet i tilknytning til at avisen hadde identifisert dem som deltakere.

Redaktøren understreker at initiativet med å prøve denne saken for PFU også finner en god begrunnelse i punkt 1.4, der det bl.a. heter: ”Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.”

– Dette punktet er i dag nærmest et sovende punkt i pressens egen definisjon av sin samfunnsrolle. Systematisk kritisk reportasje- og kommentarvirksomhet på dette området er i enkelte lokalsamfunn fullstendig fraværende. Dette er et forhold som ikke bare kan forklares med den utgivermessige monopolsituasjon som hersker i mange distrikter, mener Strand. Han mener det i denne situasjonen ligger en spesiell forpliktelse for lokale og regionale nettredaksjoner som arbeider med nettaviser og -magasiner på selvstendig grunnlag.

Visits: 9