I Nordland er bare Bodø eldre enn Mosjøen

(Publisert 09.03.24) (Oppdatert 10.03.24) (LM Arkivfoto) Mosjøen er den eldste byen på Helgeland. I Nordland fylke er det bare Bodø (ble kjøpstad i 1816) som er eldre. Mosjøen mottok i 1875 losse- og ladestedsrettigheter fra kong Oscar II, og i 1876 ble byen egen kommune. Bykommunen besto fram til 1961 – og ble fra 1962 igjen en del av Vefsn kommune.

Men siden 1998 har Mosjøen hatt moderne bystatus. Byen hadde 9.902 innbyggere per 1. januar 2023, mens hele kommunen har ca 12.000 innbyggere.

Dette er en av industribyene i Nordland, sammen med Mo i Rana og Narvik.

Mosjøen Aluminiumsverk, som er blant de største i Europa, er den fremste hjørnesteinsbedriften.

ET VARIERT NÆRINGSLIV omfatter både handel, håndverk, finans, transport og turisme.

Den er også et kommunikasjonssentrum i Helgeland-regionen. I dag med kortbaneflyplass. Nordlandsbanen ble framført til Mosjøen allerede tidlig på 1940-tallet, da byen var standkvarter for tyske okkupasjonsstyrker.

Helt til langt utpå 1950-tallet var det omfattende båttrafikk til og fra havna innerst i Vefsnfjorden – med både passasjer- og fraktbåter.

Et togspor gikk også til havna for lasting og lossing av varer, og den ble jo også hetende Jernbanekaia. På vestsiden av havna: En lang bygning med lagerboder for ulike bedrifter i byen.

Herfra er det 71 kilometer til Sandnessjøen i vest, 87 kilometer til Mo i Rana i nord og 160 kilometer til Brønnøysund i sør. Til Bodø er det 318 kilometer langs E 6.

 

SE OGSÅ: Valgkrøll: Mosjøen kontra Vefsn https://lokalmagasinet.no/?p=19706

 

 

Views: 149