2014: Aasen (KrF) ikke sikker på om IKEA kommer

(Fra LM 01.02.14) (Republisert 09.03.24) Personlig er jeg ikke sikker på om IKEA vil etablere seg på Delijordet, sier Else Marie Aasen, gruppeleder for KrF i Vestby kommunestyre. De er redd for omdømmet og sin grønne profil, skriver hun i lokalpartiets årsmelding som LM fikk i dag.

Dette har vært et hett tema både lokalt og nasjonalt. Om det blir IKEA, er jeg fornøyd med at småpartiene i Vestby har satt søkelyset på bevaring av dyrka mark og blitt hørt langt utover kommunegrensene, tilføyer hun.

Vestby KrF ønsker nå å sette brems på boligveksten, bevare dyrka mark og friluftsområder.

Vestby er en presskommune med stor befolkningsvekst med sin nærhet til Oslo, E6 og jernbanen. Det er derfor en stor utfordring for kommunen å gi gode tilbud til både nye og eksisterende innbyggere, heter det i årsmeldingen.

Kommunens økende låneforpliktelser bekymrer lokalpartiet. Aasen tar også opp at salg av næringstomter fortsatt går svært tregt.

– Det er ikke sikkert vi når budsjett i 2014 som er på 28 millioner kroner, mener Aasen.  (Foto: Vestby KrF)

Views: 37