Da jeg “intervjuet” Copilot-appen om UFO-fenomenet

Illustrasjonsfoto. Er dette en fugl? Det mente utolig nok en representant for organisasjonen UFO Norge om dette som jeg fotograferte på himmelen nord for Sonsbrua for mange år siden. Her i forstørret utgave. Et annet bilde som ble publisert samtidig viste hva jeg så da bildet ble tatt. (LM Arkivfoto/Svein-H. Strand)

(Publisert 30.05.24) Etter en kort runde med IA-appen Copilot om UFO-fenomet for en stund siden, ble det mer enn fristende å gjennomføre et større “intervju”. Hva ville svarene bli når jeg spisset spørsmålene med virkelige navn og hendelser?

En amerikansk professor i fysikk, og forfatter av bok om fenomenet, J. Allen Hynek, var i Hessdalen ved Røros for å observere det sjeldne lysfenomenet der. Så jeg stilte noen spørsmål, først basert på hendelser i Norge, og gjengir dette ordrett her (“Du” er meg) – og med lenker som fulgte med:
Hva mente Hynek om dette og hva så han?
Copilot

Genererer svar til deg …

Under Project Hessdalens andre feltaksjon i januar 1985, besøkte professor J. Allen Hynek Hessdalen. Han uttrykte imponerthet over stedet og kalte det et “UFO-laboratorium”. Hynek mente at Hessdalen hadde den beste utrustningen og den beste perioden for observasjon av UFO-fenomenet i verden. Han sa også: “Uansett hva det viser seg å være, er det veldig viktig.”1

Nylig har forskere satt opp en ny forskningsstasjon på fjellet Skarvan for å overvåke himmelen over Hessdalen døgnet rundt. De håper å løse gåten bak lysfenomenene i løpet av de neste seks årene.2

Du:
Har andre forskere også studert dette stedet?
Copilot

Genererer svar til deg …

Ja, flere forskere har studert Hessdalen og de uforklarlige lysfenomenene der. Et interessant perspektiv kommer fra en undersøkelse som indikerer støtte fra en del av det akademiske miljøet for å utforske sjeldne, uvanlige og uforklarlige atmosfæriske lysfenomener som historisk sett har vært uutforsket av vitenskapsfolk. Dette gjelder spesielt de midlertidige lysfenomenene i Hessdalen-dalen i Norge1Siden 1930-tallet har uidentifiserte lys blitt observert i en 12 kilometer lang strekning av Hessdalen-dalen i det sentrale Norge2.

Du
Har det vært noen teorier om hva som forårsaker disse lysfenomenene?
Copilot

Genererer svar til deg …

Ja, det har vært flere teorier om hva som forårsaker de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen. La meg dele noen av de mest fremtredende:

 1. Ukjent naturfenomen: Noen forskere mener at fenomenet er et hittil ukjent naturfenomen knyttet til berggrunnen i Hessdalen. Dette kan være geofysisk i opprinnelse og har ikke blitt fullstendig kartlagt ennå1.
 2. Energilagringsmekanisme: Bjørn Gitle Hauge, forskningssjef ved HiØ, har sett lysfenomenene og spekulerer i at de kan skyldes en energilagringsmekanisme som ikke er kjent for oss i dag2.
 3. Brennende virvel av gass eller plasma: Optiske spektralanalyser og elektromagnetiske målinger har indikert at fenomenet kan være en brennende virvel av gass eller plasma, muligens med en fast kjerne. Dette involverer forbrenningsprosesser i luften, der hovedkomponentene er oksygen, nitrogen, natrium og scandium3.

Selv om det fortsatt er mye vi ikke forstår, fortsetter forskere å studere dette fascinerende fenomenet i Hessdalen for å avdekke dets hemmeligheter. 🌟🔍

Du
Har andre steder lignende lysfenomen som Hessdalen?
Copilot

Genererer svar til deg …

Ja, det finnes andre steder rundt om i verden som også har lignende uforklarlige lysfenomener. Her er noen eksempler:

 1. Marfa Lights (Texas, USA): Marfa Lights er uforklarlige lysfenomener som har blitt observert i Marfa-området i Texas. De ligner på Hessdalen-lyset og kan sees om natten. Forskere har ikke en entydig forklaring på hva som forårsaker dem.
 2. Brown Mountain Lights (North Carolina, USA): Brown Mountain Lights er et annet kjent fenomen. De observeres i området rundt Brown Mountain i Nord-Carolina. Lysene har blitt observert i flere tiår, men deres opprinnelse er fortsatt et mysterium.
 3. Paulding Light (Michigan, USA): Paulding Light er et annet uforklarlig fenomen som kan sees i nærheten av Watersmeet, Michigan. Det er et lys som beveger seg langs en jernbanespor, men ingen har kunnet fastslå hva det egentlig er.
 4. Gurdon Light (Arkansas, USA): Gurdon Light er et annet eksempel. Det er et uforklarlig lysfenomen som kan sees langs en jernbanespor i Gurdon, Arkansas. Folk har rapportert å se det i flere tiår, men det er ingen konsensus om årsaken.

Disse stedene deler likheter med Hessdalen når det gjelder uforklarlige lysfenomener, og forskere fortsetter å studere dem for å forstå mer om disse mystiske hendelsene. 🌟🔍

Hva er noen av de mest uforklarlige observasjonene i Hessdalen?
Copilot

Genererer svar til deg …

Noen av de mest uforklarlige observasjonene i Hessdalen inkluderer:

 1. Langvarige lysfenomener: Noen ganger kan lysene i Hessdalen vare i flere timer, noe som gjør dem unike og uvanlige. De kan endre farge, intensitet og bevegelsesmønster over tid.
 2. Bevegelse i formasjoner: Vitner har observert at lysene beveger seg i formasjoner, som om de følger et mønster eller en rute. Dette er en av de mest gåtefulle aspektene ved fenomenet.
 3. Stille og lydløs bevegelse: Til tross for den intense lysstyrken, har ingen rapportert å høre noen lyd forbundet med lysene. Dette skiller dem fra konvensjonelle fly eller helikoptre.
 4. Manglende klar identifikasjon: Selv etter mange års studier har forskere ikke klart å identifisere en entydig kilde eller mekanisme for lysfenomenene. Dette gjør dem fortsatt uforklarlige.

Hessdalen-lyset forblir et fascinerende mysterium, og forskere fortsetter å utforske det for å avdekke dets hemmeligheter. 🌟🔍

Er det mulig at dette kan være relatert til UFOer eller utenomjordisk aktivitet?
Copilot

Genererer svar til deg …

Selv om det ikke er noen definitive bevis for at lysfenomenene i Hessdalen er relatert til UFOer eller utenomjordisk aktivitet, har noen spekulert i denne retningen. Her er noen perspektiver:

 1. UFO-teorier: Noen har foreslått at lysene kan være knyttet til UFOer (uforklarlige flygende objekter). Dette er imidlertid spekulasjoner, og det er ingen vitenskapelig konsensus om dette.
 2. Utenomjordisk aktivitet: Noen har latt fantasien løpe løpsk og foreslått at lysene er tegn på utenomjordisk aktivitet. Igjen mangler det vitenskapelige bevis for dette.
 3. Vitenskapelig tilnærming: De fleste forskere fokuserer på en mer vitenskapelig tilnærming. De studerer lysfenomenene ved hjelp av instrumenter og analyserer data for å forstå den underliggende mekanismen. Målet er å finne en naturlig forklaring, selv om det fortsatt er mye vi ikke vet.

I sum er Hessdalen-lyset et spennende mysterium, og forskere fortsetter å utforske det. Uansett hva det viser seg å være, gir det oss en mulighet til å lære mer om atmosfæriske fenomener og uforklarlige hendelser. 🌟🛸

Du
Hva sier vitenskapen om ailiens som er observert på Jorden?
Copilot

Genererer svar til deg …

Vitenskapen har ikke bekreftet eksistensen av utenomjordiske vesener på Jorden, men det er noen interessante observasjoner og teorier. La meg dele noen punkter:

 1. DNA-spor fra aliens?: DNA-forsker Eske Willerslev undersøkte et gammelt skelet for spor av aliens, men fant ingen bevis for utenomjordisk DNA1. Det er svært usannsynlig at utenomjordisk DNA kan blandes med menneskelig DNA.
 2. UFO-observasjoner: Det har vært mange rapporter om UFOer (uforklarlige flygende objekter) og uidentifiserte luftfænomener. Noen mener at disse kan være relatert til utenomjordisk aktivitet, men vitenskapen har ikke bekreftet dette.
 3. Debatt og nysgjerrighet: Debatten om UFOer har fått nytt liv, spesielt etter frigivelsen av videoer fra det amerikanske forsvarsministeriet. Forskere undersøker fortsatt fenomenet, men det er ingen definitive bevis for utenomjordisk tilstedeværelse.

Så langt er det ingen vitenskapelig bekreftelse på aliens på Jorden, men nysgjerrigheten og forskningen fortsetter. 🌌👽

Du
Men det finnes bilder. Er dette juks?
Copilot

Genererer svar til deg …

Det er sant at det finnes mange bilder og videoer som hevder å vise UFOer eller utenomjordisk aktivitet. Noen av disse kan være resultatet av juks, manipulasjon eller misforståelser. Her er noen mulige forklaringer:

 1. Forfalskninger: Noen bilder og videoer er bevisst forfalsket for å skape sensasjon eller svindle folk. Dette kan gjøres ved hjelp av bildebehandlingsprogrammer eller spesialeffekter.
 2. Misforståelser: Noen ganger kan naturlige fenomener eller konvensjonelle fly bli feiltolket som UFOer. Dette kan skje når folk ikke er kjent med luftfart eller astronomi.
 3. Ekte observasjoner: Samtidig kan det også være ekte observasjoner som ikke kan forklares med kjente fenomener. Vitenskapen er åpen for å undersøke slike hendelser, men det er viktig å være kritisk og nøye når man analyserer bevis.

Så selv om det finnes bilder og videoer der ute, er det viktig å være skeptisk og søke etter vitenskapelige forklaringer. 🌌📸

Du
Hvis de finnes og kan avbildes, hvorfor skal man da søke etter vitenskapelige “forklaringer”? Ingen har spurt etter vitenskapelige forklaringer på mennesket?
Copilot

Genererer svar til deg …

Det er et godt poeng! La meg forklare hvorfor vitenskapen søker etter forklaringer, selv når det gjelder observasjoner av UFOer eller utenomjordisk aktivitet:

 1. Nysgjerrighet og utforskning: Vitenskapen handler om å utforske det ukjente og stille spørsmål. Selv om vi kan observere noe, ønsker vi å forstå det på et dypere nivå. Dette gjelder ikke bare UFOer, men også alt annet i universet, inkludert mennesket.
 2. Verifisering og validitet: Vitenskapen krever bevis og verifikasjon. Selv om vi ser noe, må vi undersøke det grundig for å bekrefte om det er reelt eller om det kan forklares på en naturlig måte. Dette gjelder også for mennesket – vitenskapen studerer biologi, genetikk og evolusjon for å forstå oss bedre.
 3. Feilkilder og forståelse: Vitenskapen tar hensyn til feilkilder. Noen ganger kan observasjoner være feiltolket, forfalsket eller basert på begrenset informasjon. Ved å søke vitenskapelige forklaringer kan vi eliminere feilkilder og få en dypere forståelse.
 4. Sammenheng og sammenligning: Vitenskapen søker sammenhenger og sammenligner observasjoner. Ved å studere UFOer i sammenheng med andre fenomener, kan vi finne mønstre og likheter. På samme måte sammenligner vi mennesket med andre arter for å forstå vår egen evolusjon.

Så selv om vi kan avbilde noe, er vitenskapen alltid nysgjerrig og søker etter svar. Det gjelder både for det mystiske og det kjente – inkludert oss selv. 🌌🔍🧬

Du
Er det mulig at aliens kan være basert på alternative former for biologi?
Copilot

Genererer svar til deg …

Ja, det er en spennende tanke! Vitenskapen har lenge utforsket muligheten for alternative former for biologi på andre planeter. Selv om vi ikke har funnet bevis for utenomjordisk liv ennå, er det flere teorier om hvordan liv kan se annerledes ut enn det vi kjenner til:

 1. Silisiumbasert liv: I stedet for karbon kan silisium være grunnlaget for liv. Silisium har noen liknende egenskaper som karbon og kan danne komplekse molekyler. Imidlertid er det utfordrende å finne forhold der silisium kan fungere som karbon gjør på Jorden.
 2. Flytende ammoniakk: I stedet for vann kan flytende ammoniakk være et løsningsmiddel for liv. Dette er teoretisk mulig på iskalde planeter eller måner med ekstreme forhold.
 3. Ekstremophile livsformer: Noen organismer på Jorden lever i ekstreme miljøer, som vulkaner, dype havgrøfter eller radioaktive områder. Kanskje utenomjordisk liv kan eksistere i lignende ekstreme forhold.
 4. Ikke-karbonbasert liv: Vi antar ofte at liv er basert på karbon, men det er teoretisk mulig at andre grunnstoffer kan danne livsformer. For eksempel kan nitrogen, fosfor eller svovel spille en rolle.

I fremtiden kan vi oppdage livsformer som er helt annerledes enn alt vi kjenner til. Utforskningen av alternative biologier er en spennende del av vitenskapen! 🌌

(Slutt.)

Views: 20