Historien om MS “Santos” og MS “Spicas”

Av Reidar Johansen. Har også stilt bildet til disposisjon.

(Fra LM 06.02.08) (Republisert 17.06.23) MS “Santos” var en tidligere engelsk minesveiper som ble bygget i Kanada og tjenestegjorde i England under 2. verdenskrig. Etter krigen ble MS “Santos” ombygget til havgående tauebåt ved Son Slip og Mekaniske verksted.

MEN I 1951 SKJEDDE DETTE: Kaptein Alf Mortensen sendte MS “Santos” til Bergen for å hente sin nyinnkjøpte MS “Spica” til Son for restaurering. Unge Marcus var med på turen som matros.

Turen til Bergen forløp uten problemer. Men på turen tilbake – da båtene var kommet et stykke opp i Oslofjorden og man kunne se Jeløya i det fjerne – ble kapteinen kaffetørst. Han beordret da Marcus til å ta roret, og ga følgende ordre: ”Styr på Gullholmen”.

MARCUS VAR TOMTEARBEIDER og altmuligmann ved Son Slip og Mekaniske verksted; æreskjær i sitt arbeid, og fulgte ordren til punkt og prikke.

Han styrte “Santos” – med “Spica” på slep – rett på Gullholmen så flisene sprutet!

– Hvorvidt dette var begynnelsen på en lysende karriere som styrmann, er for meg ukjent. Men episoden husker jeg spesielt godt I samarbeid med Peder Fiskhov fikk jeg nemlig jobben med å reparere “Santos”. Reparasjonen var betydelig. Det meste av bauen på “Santos” måtte skiftes.

Dette sier Arne Reidar Johansen, Reidar Johansens far. Arne Reidar arbeidet som båtbygger ved Son Slip og Båtbyggeri / Son Mekaniske Verksted fra 1939 og helt fram til 1955.

 

 

Views: 104