Fra 1777: Soons Havnecommisions Forhandlingsprotocol

Havnestyreprotokollen av 1777 og den senere Soon, Hølen og Hvitsten Quarantene protokoll inneholder et vell av interessante opplysninger som det desverre ikke er mulig å få med her. I en senere artikkel kan det kanskje la seg gjøre. Her er i alle fall kopi av et “Uddrag”.

 

 

Hits: 2138