Hva skjedde med Windjammer-prosjektet?

19. mars 2022. Denne republiseringen har et ekstra formål utover å trekke fram et spennende maritimt kulturprosjekt som vekket stor interesse for 15-17 år siden. Ikke bare her i det nære. Men hva skjedde etter 2007?
Lesere som har noe å fortelle kan ta kontakt på denne epost-adressen: tipslokalmagasinet@gmail.com. Eller send en tekstmelding til mobil 979 38 621.

 

Windjammer videre mot målet

(Fra LM 01.08.07) (Republisert 19.03.22) Foreningen Windjammer i Son arbeider ufortrødent videre med å få finansiert og bygget et skoleseilskip for funksjonshemmede som skal ha base i Son.

Nå er foreningen igjen oppe og går med sin hjemmeside, melder sekretær Jon E. Angvik til Lokalmagasinet.no.

Lokalmagasinet.no arbeider på sin side med å få oppdatert sin Windjammer-seksjon som du ser starten på nedenfor.

Redaksjonen ser fram til å videreføre et positivt samarbeid, som ble innledet da Windjammer-kontoret ble opprettet for tre år siden.

Slik blir funksjonshemmedes “Windjammer”

Som første medium kan Lokalmagasinet.no her vise skissetegningene av det planlagte seilskipet “Windjammer” som skal bygges for funksjonshemmede og ha base i Son. På et seminar som Foreningen Windjammer holdt på Catosenteret ble tegningene fra Rolls-Royce presentert av skipsingeniør Tormod Hegvik.

Jon E. Angvik ny sekretær i Foreningen Windjammer

Publisert 2005 (LM) Jon E. Angvik har overtatt som sekretær i Foreningen Windjammer, som samler penger til en stor seilskute for funksjonshemmede (tegningen). Han etterfølger Else Vivike, og har også overtatt hennes plass som bestyrer av kontoret i Sagaveien i Son. Kontoret har åpent hver uke tirsdag–torsdag.

Foreningen jobber jevnt og trutt for å få bygget et seilskip i “Christian Radich-klassen”, etter mønster av to seilskip som er i drift i England.

Angvik overtar også oppgaven som redaktør for informasjonsbladet Foreningen Windjammer, som kommer ut fire ganger i året, og nettstedet www.foreningen-windjammer.no.

Prosjektet støttes av Lokalmagasinet.no og utgiverselskapte Strand Prinfo som samarbeidspartner på informasjonssiden. Det vil få sin egen seksjon når nettstedet på senvinteren kommer på ny publiseringsplattform.

Du finner flere saker om Windjammer-prosjektet lenger nede på denne siden.

“Windjammer” til 150-200 mill. kr

Publisert 2005 (LM) Det trengs vind i seilene fra både Extra-midler og mange andre store pengegaver for å få realisert planene om et stort seilskip for funksjonshemmede.

Det Son-baserte “Windjammer”-prosjektet har foreløpig et grovt kostnadsoverslag på mellom 150 og 200 millioner kroner.

Foreningen Windjammer arbeider blant annet for å skaffe nordiske midler til prosjektet. EU-midler kan også være en mulighet.

Det drøyt 200 fot store skipet kan stå ferdig i løpet av seks til åtte år, het det i de første overslagene for et par år siden.

 

 

 

Views: 64