Olivenlunden: Kommunen ber om redegjørelse

(Publisert 20.03.22) (Reporter Svein-H. Strand) Er de omsøkt og godkjent, arbeidene som – litt til og fra – er utført i Olivenlunden, utearealet til Café Oliven? Henvendelser om de nye tiltakene i tilknytning til den fredede Stoltenberggården i Storgata 26, er kommet til LM siden sent på fjoråret.

DETTE OVERSIKTSBILDET fra februar viser både tidligere og nyere tiltak i Olivenlunden. 

Etter en epost som ble sendt til kommunen 24. januar, har LM fått kopi av et brev til innehaver Shaker Sabetzadeh, datert 18. februar.

Der ber Vestbys bygningssjef June Cathrine Ormstad og byggesaksbehandler Claes-Borger Landfald om at innehaveren – som også er eieren av Gnr. 160 Bnr. 24, Storgata 26 – leverer en skriftlig redegjørelse.

Kommunen ber videre om at det ettersendes fotografier av arbeidene. Fristen for ettersendelse er satt til i dag, 20. mars.

VEDTAKSFREDET AV RIKSANTIKVAREN

Det anføres at eiendommen er omfattet av kommunedelplan for kulturminner, og den er registrert som fredet (vedtaksfredet av Riksantikvaren, red. anm.).

Eiendommen er videre omfattet av henssynssone bevaring i selve kommuneplanen.

 – Bygningen – og deler av uteområdet – ligger innenfor den delen av bevaringsområdet som er definert som et svært viktig strøk i kommunedelplanen for kulturminner, presiseres det.

PARAGRAF 16 I KOMMUNEPLANEN

Deretter følger et lengre utdrag av bestemmelsene i paragraf 16 i kommuneplanen – om bevaring. Her heter det blant annet at “Bygningenes og strøkets karakteristiske preg skal videreføres.”

Vi kommer tilbake med mer om disse bestemmelsene, og håper at vi da også har fått en kommentar fra Shaker Sabetzadeh.

 

 

Views: 121