Patetisk og uvirkelig om bystatus 

(Fra LM 11.09.12.) (Republisert 21.03.22) (Leserbrev) Det sterkeste argumentet for at Vestby skal få bystatus ligger vel i navnet. For Son kan det psykologisk bety mye å få bystatus, ikke minst som del i en kommende storkommune.

Vestby vil for alltid ligge på “Prærien”, uten at det er noe galt med det. Men by blir det aldri. Å bruke innbyggernes tilhørighet til administrasjonssenteret Vestby som et argument, er patetisk og uvirkelig.

Selv ikke rådmannens spesialrådgiver Roald Haugberg kommer unna det faktum at Son har en lang historie som ladested og egen kommune. Og en havn kommunen rangerer som så viktig for seg at de i dokumentene sine kaller den Vestby havn.

Vestby er en fragmentert kommune hvor tilhørigheten ligger til lokalsamfunnene, ikke til Vestby som kommune. Hvitsten, Garder, Hølen og Son har en flott lokal tilhørighet, men ikke til Vestby sentrum og boligfeltene omkring. Hvor innbyggerne der har sin tilhørighet, vet jeg ikke. Mange er innflyttere og har bevart tilhørigheten til sine tidligere hjemsteder.

Store lageranlegg og kjøpesenter inneklemt mellom E6 og jernbanen er og blir så langt fra by du kan komme. Vestbys eneste hotell er forlengst omgjort til asylmottak.

Haugberg trekker (LM 09.09.12) også fram Vestbys “økende betydning som kollektivknutepunkt etter hvert som Follobanen og Intercitytriangelet gjennomføres”.

Meg bekjent stopper praktisk talt alle ”Vestby tog” også på Sonsveien. I så måte uavgjort. Derimot har Son rutebåt på sommeren i helgene.

Ved en framtidig sammenslåing av kommuner, vil uansett Vestby opphøre som kommune. Eller tror Haugberg at Moss eller Ås vil komme under Vestby? Mye taler for at Vestby blir delt på minst to storkommuner.

HANS CHR. AAKRE

 

Views: 54