MER fotogull: 20 bilder – og bra MYE TEKST

Et av de 20 gamle bildene som i dag er republisert sammen med lokalhstorisk interessante tekster. Den dominerende bygningen er Soon Hermetikfabrikk. Inni den røde sirkelen ser vi Jostushuset, som i dag er gjenoppført på Son Kystkultursenter etter at det ble hentet hjem fra Follo Museum i Drøbak.

(Publisert 22.03.22) Lokalmagasinet.no legger mye vekt på å leve opp til slagordet Fra fortid og nåtid – med ståsted i det nære. “Å legge vekt på” innebærer noen ganger – som i dag – å bruke raust med tid på det som skal publiseres. Særlig når det gjelder historisk stoff, som også kan være bildetekster – ikke minst de lange.

Republiseringen av bildeserien Lokalt fotogull fra nyere tid har på relativt kort tid hatt nesten to tusen visninger. Det er et sterkt signal! Såpass at vi i dag har brukt store deler av arbeidstiden til “tvillingen”.

Og kl. 18:25 i dag la vi ut – som side, med lenke i menyen – Lokalt fotogull – nå fra gamle dager.

Fotoserien består av hele 20 bilder, de aller fleste med lange bildetekster som har vært faktasjekket og i noen tilfeller blitt korrigert. Og på et par var det bildetekster med bare tre ord.

På historisk stoff skal du ikke trå mye feil før det blir veldig feil.

Feil i nyhetene er liksom en egen divisjon, særlig innenfor den typen som i dag kalles breaking news. Det går i hundre – og gjelder ofte hendelser som er i utvikling, der nyhetssaken må oppdateres og kanskje korrigeres.

SÅ MÅ DET SIES at begge disse bildeseriene i sin tid ble publisert i vårt ekstramagasin Herison.no. Dessverre må vi til nettstedet Wayback Machine også når vi skal republisere noe derfra.

Av grunner som ennå ikke er kjent, gikk også filene herfra ad undas i den fatale krasjen på leverandørens serverplass i USA høsten 2020.

Filene fra Lokalmagasinet.no var angivelig i en så dårlig teknisk stand at det ikke lot seg gjøre å få ut backingkopier “bakveien”. Men Herison.no ble startet så sent som ved påsketider i 2014. Filene skulle dermed være friske nok til å bli overført til en annen server.

 

Views: 116