Bilder fra nyhetsbildet i det nære

Nyhetshendelser kommer. Og går. Men det hender at noen øyeblikk fra fotodekningen består. Dette er et innsmett for dem. Et slags streiftog må det jo bli. Fortrinnsvis med snauhugde bildetekster.

Kanskje den av bildesamlingene med færrest kandidater liggende på vent, denne her. Men raden av råfiler er blitt mange og lange gjennom reportasjeårene. Ofte er råstoffet blitt litt for hastig gjennomgått. Her kan det skjule seg knipsegodt som fortjener et fornyet fokus.

Son torg. Fin start på prøveordning fra mai 2015, for evaluering om høsten: Handelstorg på lørdager med passende vær. Foto: Sturla Strand

Spinnerigårdtranga, august 2009. Etter Hollenderfestivalen som var hengt på Hollenderseilasen dette året. Det siste konsert-sceneutstyret kjøres bort. Dette er sentrumsgatene i Son selvsagt ikke skapt for. Men det gikk bra, om ikke så fort. Ung, kvinnelig sjåfør fikset sakene med stolt pappa som annenfører for anledningen.

Nye Klubben Soon under arbeid sommeren 2014. Eller som bildet heter i arkivet: Arbeider arbeider.

2. september 2011. SFO-bygningen ved nedlagte Son skole rives etter en påsatt brann i juni samme år.

Trollfamlie på seks, signert Finn Hald (1929-2010).Fra minneutstillingen i mai 2011.

Troll på båtreise, også fra minneutstillingen for Finn Hald. Havmannen heter dette keramiske verket.

Tidlig krøkes må… Små kornettister og én med tenorhorn i 17. mai-toget.

For anker i Sonskilen har “Britannia of Cowes” fått et telt på dekk høsten 2011. Under dekk arbeides det med endringer og forbedringer av det som ble gjort da trokopien av den britiske kongeyachten ble bygget på verftet i Arkhangelsk. Senere stanset alt arbeid, teltet ble tatt bort og dekket overlatt til måkene og deres ekskrementer. Kassa var tom. Men kjøper kom i tide og fikk slept henne hjem. Til Cowes på Isle of Wight.

1. mai i Glenneparken 2008. Vestby Arbeiderparti har tradisjonen tro samling med taler, musikk og sang. Og blomsteroverrekkelser. Men hvem er det som får blomster under paraplyene før arrangementet rundes av? Sannelig er det ikke…Bodil A. Holter fra Vestby Høyre (nå uavhengig kommunestyrerepresentant)! Godt å ha gode venner. Særlig når de bor i Hølen, forsto man på det som ble sagt.  

“STILLE BØNN” har vi kalt dette. Et blinkskudd knipset av BADI BATCHELOR fra 2. etasje i Woldegården under en dobbelt amublanseinnsats i Glenneparken for noen år siden. Bildet er redigert for å få den bedende engel bedre fram, men er ikke manipulert inn i bildet.

Baktroppen i demonstrasjonstoget 1. mai 2014. Ingen tvil om hva budskapet er og hvorfor.

Snapshot fra sen kveldsrock på Son torg under Hollenderfestivalen i 2009. 

Views: 213