Da “NEI TIL ‘KULTURKIRKE’ ” var 1. mai-parole

(Fra LM 01.05.2012) (Republisert 06.05.24) Som en av parolene i sitt historiske felles 1. mai-arrangement, har lokallagene til Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti overraskende valgt Nei til “kulturkirke” .

Blant de lokale parolene i den utgiftskutt-trengende Vestby kommune er også noe overraskende: Nei til finanskomité ja til rødgrønne løsninger i Vestby.

De to andre lokale parolene er Bygg Hølen skole nå! og Full utbygging av Brevik skole!

Internasjonale paroler er Syria respekter våpenhvilen! og Stans boikotten av Gaza!

Demonstrasjonstoget starter ved Stenløkka bo- og servicesenter kl. 12.30, mens samlingen med taler i Glenneparken starter kl. 13.15. Visepresident i Stortinget, Akhtar Schaudry, taler for SV. For Ap taler nestleder i Akershus AUF, Ina Rangønes Libak. (LM illustrasjonsfoto fra 1. mai 2010: Svein-H. Strand)

 

Views: 67