Fra brevhus til 22 år med Post i butikk

(Publisert 20.03.23) (Reporter Svein-H. Strand) Apropos Post i Butikk: Ordningen ble etablert under dette navnet i 2001. Men den har eksistert i ulike former – oftest som brevhus – i mer enn 100 år her i landet. Blant annet ved – rettere utenfor – nærbutikken Mayli på Søndre Brevik utenfor Son, for bare noen tiår siden.

MAYLI HAR artig nok også fått et varig minne. Det er jo navnet på bussholdeplassen ved avkjørselen fra fylkesveien, til der du kjørte for å komme til dem tidligere butikken:

Et lite stykke rett fram – og så til venstre i stedet for å fortsette på Ringveien, opp bakken.

MEN FOR NOEN av beboerne ved fjorden på vestsiden av Ringveien, så var dette den korteste veien: Oppover en sti til en liten åsrygg, og så nedover til Mayly og postkassene. Første gang du gjorde dette, var du liksom litt “på landet”.

Det fantes den gang også planer for et postkontor eller et såkalt poståpneri på Søndre Brevik, trolig på bakgrunn av de mange boligfelt som skulle komme på den såkalte OBOS-tomta.

ET POSTNUMMER i 1550-serien for det som skulle være HASLEBAKK postkontor var allerede reservert. Navnet var tatt fra Haslebakk gård, siste bebyggelse på østsiden av fylkesveien før grensen til Moss kommune.

Men tilbake til det nasjonale:

I 2012 fikk Posten grønt lys av Jens Stoltenbergs andre regjering til å omgjøre ytterligere 149 postkontor til Post i Butikk. Samtidig forsvant plikten til å utføre banktjenester.

Etter denne reformen var det bare 30 postkontorer igjen i Norge.

OG I 2020 vedtok Posten Norge å legge ned 25 av de resterende postkontorene. Dermed er det nå postkontor bare i Oslo og på Svalbard.

HVORFOR de trengs bare i Oslo  – og på Svalbard hvor posten kommer og går med fly – og digitale posttjenester jo også er tilgjengelige – er interessant spørsmål. Det kan vi jo se på i en senere artikkel.

SE OGSÅ: https://www.posten.no/enklere-hverdag/stadig-flere-dognapne-pakkebokser

Views: 136