Stor interesse for Posten-saker

– Hvor blei det av postboksa, Jenny? – Fløy dem virkelig – nesten helt til Moss, eller? (LM Arkivfoto?)

(Publisert 22.03.23) (Kommentar: Svein-H. Strand) LMs statistikk-generator er til å stole på, og vi kan nå trygt slå fast at interessen for saker om Posten er stor. Men også mandagens oppslag – med litt historisk om Post i butikk og den radikale nedtrapping av landets postkontor – har pene visningstall.

Redaktørens artikkel Fra brevhus til 22 år med Post i butikk bød jo også, og ikke minst, på et lite tilbakeblikk om posthistorien på Søndre Brevik.

MER LOKALT enn dette, kan det vanskelig bli! Og hvorfor Brevik-slettas holdeplass for Mossebussen heter Mayly, det vet kanskje etter hvert også de som ikke reiser med buss til og fra Moss.

Posten STOR sak i det nære var tittel-budskapet i en annen publisering som stadig blir lest.

OG FØR DET igjen la vi ut saken Mange spørsmål om Posten. Dette var naturlige spørsmål rundt anbudsprinsippet som er innført for å videreføre ordningen Post i butikk. Her ved slutten av en avtaleperiode for Kiwi Son.

Anbudskonkurransen som altså førte til at denne viktige posttjenesten og postboksene som følger med ble flyttet drøye 4 kilometer bort fra Son sentrum.

HVA DET STO i anbudsdokumentene, må regnes for å være offentlige dokumenter der alminnelig innsynsrett gjelder. Ikke minst fordi de de tilhører en statlig etat. LM vil derfor be om innsyn.

Hva var det som skilte de to anbudene – fra henholdsvis Kiwi Son og Rema 1000 Son? Hvilke faktorer er mest og minst utslagsgivende i slike anbud?

Økonomi? Lokaliteter? De ansatte som ressurs? Beliggenhet og parkeringsmuligheter?

Dette er det både interessant og nyttig å vite – både for dagligvareaktørene her og kanskje andre steder i landet.

 

Views: 82