Når “alle” skriver det samme

Illustrasjon: VA Arkivfoto / stock.exchng

(Publisert 07.05.23) (Kommentar: Svein-H. Strand) I en felles klagesak til Pressens Faglige Utvalg – mot 32 Amedia-aviser – blant dem Moss Avis, Vestby Avis, Østlandets Blad og Akershus Amtstidende her i vår region – ble samtlige felt for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 og 4.14. Klagen gjaldt saken om en kvinne som brøt ut av Jehovas vitner.

(Fra LM 07.05.23)(Republisert 27.11.23)

DETTE SKJEDDE i årets januar-møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). I rekken av fellelser i dette møtet, var denne neppe verre enn noen av de andre.

Men hva det er grunn til å merke seg, er at omtrent hver tredje av de over 90 avisene i Amedia-gruppen ble felt i denne klagesaken.

HVORFOR? Jo, de hadde publisert den samme saken, noe som daglig skjer i denne avisgruppen. Men de har hver sin redaktør og hver sin redaksjon.

Og har de ikke også hver sin redaksjonsdesk med redigerere som blant annet gjennomgår og kontrollerer alle manuskripter i produksjonslinjen?

Joda – med litt forbehold for dager med lav bemanning, naturligvis.

OG MED DETTE som utgangspunkt, må det være grunn til å spørre om så mange aviser virkelig er i dårlig form. Samtidig. Rent presseetisk.

Uten at det er sagt i forbindelse med selve klagebehandlingen i PFU: I så fall er det sannelig bekymringsverdig!

Som avslutning på denne kommentaren – hva kan være mer korrekt enn å vise hva det står i de to Vær Varsom-punktene som felte 32 aviser på én gang:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Vil du lese hele Vær Varsom-plakaten – revidert senest i 2021 – så er det bare å klikke på denne lenka: https://www.nored.no/Etikk/Vaer-Varsom-plakaten

 

 

 

 

 

Visits: 67