Jordflytting: – Som å flytte en bløtkake

Skisse over en IKEA-lokasjon på Delijordet i Vestby sentrum.
(Publisert 20.06.23) (Republisert 21.12.23) NIBIO ved universitetet i Ås har sagt at jorda på Delijordet i Vestby kan flyttes. Men i debatten blir det påpekt at det er mye som må klaffe for å få oppført en IKEA-butikk.
Jorda består av et lag matjord øverst. Så kommer ulike sjikt av undergrunnsjord. Alt dette må flyttes separat og lagres.
– Dette blir som å demontere en bløtkake lagvis – for så å legge den perfekt på plass, som det blir sagt. Jorda (eller “kremen”) skal ikke presses eller komprimeres, fordi den består av aggregater som skades dersom de blir komprimert.
Det må heller ikke være nedbør, og det må mellomlagres. Jorda må så legges lagvis ut. Sist, men ikke minst: Det trengs masse transport og anleggsvirksomhet.

Views: 111