Utrykningstid hvis det brenner i verneområde

Bygningsmiljøet frå 1700- og 1800-talet som blei ramma av brann inngår i verdsarvstaden “Vestnorsk fjordlandskap”. Verneområdet Gamle Lærdalsøyri hadde 161 bygningar. To av dei er freda. Ei av desse blei totalskadd i brannen, medan tre bevaringsverdige hus gjekk tapt. (Illustrasjonsoto: lokalhistoriewikipedia.no / Elin Olsen)

(Fra LM 19.01.2014) (Republisert 13.03.24) Hvordan er egentlig brannberedskapen i verneområdet i Son? Hvor lang er utrykningstiden om natten på glatt vinterføre i en uvarslet prøve?

Etter nattens katastrofebrann i Lærdalsøyri er dette spørsmål mange soninger sitter med.

Behovet for en oppdatert status kan bli tatt opp i det kommende styremøte i Soon og Omegns Vel.

Rådmannens spesialrådgiver Roald Haugberg forsøkte i sin tid å få omklassifisert Son fra “meget brannfarlig område” til “brannfarlig område”.

Dette for å kunne akseptere lengre utrykningstid.

I forbindelse med overgang til Mossedistriktets brann- og redningsetat ble det foretatt en utrykningsprøve. Prøven ble gjennomført på godt sommerføre.

Utrykningstiden tilfredsstilte da det som tilsvarer kravet for “brannfarlig område”.

Det hele var “en solskinnshistorie”, som prøven ble kalt av velleder Ivar Gudmundsen.

Views: 97