Om familien Thorne og kunstneren Oluf Wold-Thorne

(Republisert 12.01.24) Jeg har med interesse fulgt med i Lokalmagasinet.no og de historiske og aktuelle opplysninger som der framkommer. Mitt navn er Kjell Thorne, og jeg har en viss “historisk” tilknytning til Son, ved at min familie drev forretning i Son og Hølen i noen generasjoner. (Redigert fra epost til redaktøren.) (Fra LM 30.03.22)

MIN OLDEFAR het Søren Thorne og etablerte seg i Hølen etter at geskjeften i Son gikk i konkurs og han måtte forlate Thornegården (bildet).

På sine eldre dager vendte han tilbake til Son og bodde på Stenløkken, hvor det i dag er eldreboliger.

Oldefar giftet seg med enken Therese Wold – mor til Rasmus og Oluf Wold (Thorne). Sammen fikk de en sønn, som (også) ble døpt Søren Thorne og ble min farfar.

Etter at min far Gunnar Thorne døde i 2001, arvet jeg blant annet noen malerier og tegninger som er laget av min farfars halvbror Oluf Wold-Thorne, som altså er min grandonkel.

Disse tegningene og maleriene er fra Olufs tidlige produksjon – fram til ca 1900, før han var ferdig med sine studier og fikk sitt kunstneriske gjennombrudd. Men som historisk kildemateriale i forhold til Son og Hølen, er jo dette midt i blinken!

(Går man inn på Statistisk sentralbyrås folketelling i 1900, finner man at Oluf ble folketellt som boende hos sin stefar Søren Thorne på Stenløkken i Son. Der er også Thorvald Erichsen registrert boende hos familien Thorne).

BILDER FRA OLUFS SKISSEBLOKK

Så til saken: To av bildene jeg har, er fra Olufs skisseblokk. Det ene viser Ginas hus i Son, og på baksiden er det skrevet “Fra Olufs skisseblok antagelig 1885-86”.

Det andre bildet fra samme skisseblokk er det interessante. Det viser en dampbåt liggende til en provisorisk(?) brygge med trappetrinn som ivaretar den variable vannstanden flo og fjære.

I Lokalmagasinet.no leser jeg at “Skipet ankret og tok opp passasjerer og gods til og fra Son ute på Skatet (ved grunnstakene ytterst i Sonskilen)”.

I 1885/86 var Oluf Wold-Thorne 18/19 år. Når han går rundt med sin skisseblokk, så er det vel naturlig å tenke seg at motivet er nettopp fra Son. Jeg har tatt foto (ikke digitalt) av hans skisse/tegning av dampbåten og Ginas hus i Son.

Jeg har også et oljemaleri som viser elven mellom Son og Hølen. Antagelig er det laget like før 1890, det også.

Dette maleriet viser at elva hadde relativt stor vannføring; jf. spørsmålet om det var mulig for hollenderne å komme seg opp elva med sine flatbunnede båter (kagger?).

I hvert fall står det i en av biografibøkene om Oluf Wold-Thorne, at hans mor Therese rodde guttene (Rasmus, Oluf og Søren) til og fra skolen i Son de dagene de gikk på skolen.

Med vennlig hilsen
Kjell Thorne, Oslo

 

Views: 211