Storgt. 16B: Innstilling enstemmig vedtatt

(Publisert 28.09.22) (Reporter Svein-H. Strand) Det var full enighet da plan- og miljøutvalget behandlet den private planen for et nybygg på fjellarearealet bak den tidligere bankgården i Storgata i Son.

Rådmannens forslag (tidligere gjengitt i LM) ble vedtatt, ord for ord, i utvalgsmøtet mandag.

Saksframlegget speilet de mange dispensasjoner fra regelverket som vil bli nødvendig for å få prosjektet fra Kvarts Arkitekter AS på skinner.

SELVE SØKNADEN om såkalt rammetillatelse – for det som har fått adressen Storgata 16 B – skal administrasjonen i Vestby kommune nå behandle. Noe som også framgikk av rådmannens innstilling til denne saken. (Saksnummer 37/22.)

Av utvalgets faste medlemmer møtte alle sju: Bente Andersen (Ap), Guro Randem Hensel (Sp), Jens Andreas Randem (BYGDL), Arjo Van Genderen (V), John A. Ødbehr (H), Hilde Feragen (H) og Trygve Olsen (MDG).

Fra administrasjonen møtte: Charles Halvorsen (Ro-leder Plan, bygg og geodata) og Jørgen Bakke Wasenius.

BARNEREPRESENTANT Jørgen Bakke Wasenius møtte i tre av sakene: 34/22, 35/22 og 38/22.

Views: 89