Slik går forbudsgrensen for fyrverkeri

Vestby kommune vedtok i 1993 totalforbud mot fyrverkeri innenfor kjernen av den verneverdige bebyggelsen i gamle Son. Forbudet gjelder fortsatt, også med nye typer fyrverkeri. Men hvor går egentlig forbudsgrensen?

Kommunens vedtak forklarer ikke forbudssonen godt. Lokalmagasinet.no har laget en versjon som er bedre å forstå. Forbudet gjelder innenfor denne grensen, fra nord til sør:

LM arkivfoto: Sturla Strand

♦ Fra brua over Hølenselva og videre langs Kolåsveien.

♦ Videre oppover Kleiva til krysset med Storgata.

♦ Grensen følger så en linje som går “bak Son skole”, altså den gamle skolebygningen, langs Skoleveien og til krysset med Feierbakken.

♦ Videre langs Feierbakken nedover til krysset med Storgata ved Son Kro.

♦ Videre langs Strandgata og “til sjøen”, som det upresist eller direkte misvisende står i vedtaket.

Hele Strandgata videre opp til krysset ved Wittustoppen, med verneverdig trehusbebyggelse, skal vel i praksis være med som ytre forbudslinje i sør.

REGN MED FJELLSTADBAKKEN

Og hva videre fra Wittustoppen og oppover langs Fjellstadbakken? En verneverdig bebyggelse så det holder. Men i vedtaket er området faktisk ikke nevnt, som den naturlige sørlige grense dette bør være.

Bakgrunnen for vedtaket i 1993 var flere tilfeller av branntilløp i Sons gamle bebyggelse, særlig på nyttårsaften på grunn av fyrverkeri.

DET GENERELLE FORBUD

For øvrig gjelder det landsomfattende generelle forbud mot fyrverkeri på offentlig sted uten at man på forhånd har gitt melding til politiet.

♦ Unntaket er da nyttårsmarkeringen 31. desember. Men merk dere at det generelle forbudet gjelder helt fram til kl 18.00 på nyttårsaften.

Med forhåndsmelding til politiet kan man fra da, på lovlig sted, bruke fyrverkeri. Men ikke lenger enn to timer over årsskiftet, altså til 1. januar kl 02.00.

Views: 643